Πιστοποίηση δραστηριοτήτων και ασφάλειας παιχνιδοκατασκευής από την ΕΒΕΤΑΜ, πρότυπα ασφαλείας ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, 1176-3 1176-10 & του ΦΕΚ Β' 2213/2019 (Κωδ. Πελάτη 592 / αρχικός έλεγχος 02/10/2019). Πιστοποίηση ότι η παιχνιδο- κατασκευή και τα μπαλάκια καθαρίζονται και απολυμαίνονται βάση των προδιαγραφών που προβλέπονται από το πρότυπο ISO 9001:2008 και με τη χρήση απορρυπαντικών εγκεκριμένων από τον ΕΟΦ.
ESPA Banner